V času ukrepov

NAVODILA ZA OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej

V knjižnico vstopajo le zdravi uporabniki.
V knjižnici so lahko hkrati samo učenci določenega oddelka.
V knjižnici je obvezna uporaba mask.
Ob vstopu si razkužijo roke.
Poskrbijo za varnostno razdaljo (1, 5–2 m).
Čitalnica je odprta. Uporabnik, ki želi uporabljati čitalnico, o tem obvesti knjižničarko, ki ga napoti k prosti mizi. Pri vsaki mizi je lahko le en uporabnik, tako je lahko v čitalnici hkrati 5 učencev (uporabnikov).
Po uporabi se mesto uporabe (miza) razkuži.

Izposoja gradiva

Gradivo je prosto dostopno, vendar se izogibajte pretiranemu brskanju po policah in listanju knjig.
Gradivo si lahko izposodijo učitelji v učilnico in uredijo razredne knjižnice. To gradivo lahko uporabljajo le učenci istega oddelka.

Vračanje gradiva

Gradivo učenci vrnejo knjižničarki, da zavede vračilo.
Gradivo bomo odložili v karanteno.

Izvedba ur KIZ

Potekala bo v učilnici posameznega oddelka, v računalniški učilnici (v skupinah istega oddelka), v knjižnici (v skupinah istega oddelka), izven šole oz. preko IKT orodij (skupina Šolska knjižnica in Bralna značka v Teamsu, spletna stran šole …).

Pripovedovanje za Prežihovo bralno značko

Učenci se o pripovedovanju individualno dogovorijo s knjižničarko. Pripovedovanju so namenjene jutranje ure, in sicer od 7.30 do 8.15, pripovedujejo lahko tudi v času ure, ki je določena za posamezni oddelek.