Ure KIZ

V knjižnici redno izvajamo ure KIZ oz. knjižničnoinformacijskih znanj za učence naše šole in po dogovoru tudi za otroke iz vrtca. Po natančno zastavljenih ciljih v letni pripravi knjižničarke učenci skupinsko najmanj 4-krat letno obiščejo šolsko knjižnico. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici (v devetih letih najmanj 36 ur) je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje s povezovanjem in sodelovanjem različnih predmetov s šolsko knjižnico. Knjižnica je srce šole, ki posreduje učencem informacije, jih vzgaja v ljubezni do knjige, jih motivira za branje in estetsko doživljanje. Učenci se v knjižnici vseživljenjsko izobražujejo in predvsem predajajo lepi besedi.
V izvajanje ur knjižničarka vključuje nadarjene učence, ki so pri urah KIZ izjemno dejavni, saj v skupnem načrtovanju s knjižničarko sodelujejo pri izvajanju ur KIZ pri številnih predmetih.