Postavitev gradiva v šolski knjižnici

Učencem in delavcem šole prijazno ponuja raznovrstne enote knjižnega gradiva, ki so prosto dostopne in na police razporejene po starosti in vsebini.

Leposlovje za učence je razvrščeno po starostnih stopnjah:

  • C – CICIBANI – namenjeno učencem od 1. do 3. razreda
  • P – PIONIRJI – namenjeno učencem od 4. do 6. razreda
  • M – MLADINA – namenjeno učencem od 7 do 9. razreda
  • O – ODRASLI – namenjeno zahtevnejšim bralcem

Strokovna oziroma  poučna literatura za učence in učitelje je ločeno razvrščena po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija):

Periodika sestoji iz serijskih publikacij (revij, časopisov …) za učitelje in učence.

Medioteka zajema zgoščenke in DVD-je, ki so namenjeni izposoji učiteljev pri pouku.