Projekt Rastem s knjigo

Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Vsako leto je v projekt vključena tudi naša šola. Poteka tako, da skupaj s sedmošolci obiščemo Mariborsko knjižnico, Enoto Lovrenc na Pohorju, s katero vso leto veliko sodelujemo, saj nam omogoča dostop do bogate zbirke knjižnega gradiva in prijazni knjižničarji nam vedno zagotavljajo knjige za domače branje.

Knjižničar/knjižničarka nam predstavi poslanstvo, delovanje splošne knjižnice in postavitev v njej, predstavi nam knjigo slovenskega avtorja, ki je izbrana v projektu in sledi najlepši trenutek, ko učenci knjigo prejmejo v dar. Vsako leto se razveselimo izjemno kakovostnih mladinskih del, ki jih obvezno vključimo tudi v obravnavo domačega branja. Knjige so pri učencih lepo sprejete in po njih posegajo številne generacije.