2. razred

-Dragotin Kette – Šivilja in škarjice

-Hans Christian Andersen: Kraljična na zrnu graha