Knjižnični red

Da je v naši knjižnici prijetno, pa vsi obiskovalci upoštevamo KNJIŽNIČNI RED. Dobro vemo, kaj smemo početi in česa se raje izogibamo.

1. ČLANSTVO

Ob vpisu v OŠ Lovrenc na Pohorju vsak učenec postane član šolske knjižnice. Vsak delavec OŠ Lovrenc na Pohorju je član šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni. Članom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno. Članstvo se podaljša vsako leto ob začetku šolskega leta.

2. IZKAZNICA

Vsak učenec dobi ob vpisu svojo izkaznico.

3. ČAS ODPRTOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku, ki je objavljen na vratih in spletni strani. Vsi učenci (in delavci šole) imajo možnost uporabe knjižnice in njenega gradiva v dopoldanskem času, ob prisotnosti in po dogovoru s knjižničarko. Kadar v knjižnici poteka pouk, izposoja ni mogoča.

4. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Izposojevalni rok je 21 dni za leposlovje, poljudnoznanstveno literaturo in revije vrnemo čez 5 dni.
Neknjižnega gradiva (zgoščenk, dvd-jev), leksikonov, enciklopedij in slovarjev si ne izposojamo na dom. Uporabljamo ga v čitalnici naše knjižnice.

Učenci 1. in 2. razreda si lahko izposodijo največ 2 enoti knjižničnega gradiva hkrati.

Učenci 3. razreda si lahko izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva.

Učenci 4. razreda si lahko izposodijo največ 4 enote knjižničnega gradiva.

Učenci od 5. do 9. razreda, si lahko izposodijo največ 5 enot knjižničnega gradiva.

Knjižnično gradivo si lahko rezerviramo, v knjižnici čaka name tri delovne dni, nato si ga lahko izposodi drug uporabnik.
Novih knjig si ne moremo izposoditi, če še nismo vrnili gradiva, ki mu je potekel rok izposoje.
Izposojevalni rok si lahko v dogovoru s knjižničarko enkrat podaljšamo, vendar to ne velja za domače branje.
Do konca šolskega leta moramo vrniti vse izposojeno gradivo.
Knjige si lahko izposodimo tudi čez počitnice, vendar se moramo o tem dogovoriti s knjižničarko.

5. ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

KV primeru izgube ali poškodbe gradiva, gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko do konca tekočega šolskega leta.

6. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno in odgovorno ravnajo. Pisanje, podčrtovanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je strogo prepovedano!

7. UPOŠTEVANJE KNJIŽNIČNEGA BONTONA

V knjižnico vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo ali berejo. Upoštevamo vse uporabnike šolske knjižnice.

S knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici moramo ravnati skrbno in odgovorno. V knjižnih kotičkih uživamo, ne skačemo po kavču in tekamo po knjižnici. Po knjižnici oz. med policami hodim mirno in počasi.

Uporaba elektronskih naprav – mobilnih telefonov, ki v prostorih šole niso dovoljene, v knjižnici ni dovoljena.
Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.

8. UPORABA RAČUNALNIKOV V KNJIŽNICI

Računalniška oprema, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarko. Računalnik ni namenjen igranju igric. Knjižničarjeva informacijsko-komunikacijska oprema ni na voljo članom knjižnice.