7. razred

  • šolski bralni projekt Oktober je za branje dober (knjiga po izbiri učenca/učenke)
  • šolski bralni projekt Retro branje (knjige, ki so jih brali naši starši)
  • Eduard Petiška – Stare grške bajke
  • Niko Grafenauer – Skrivnosti in druge izbrane pesniške zbirke
  • Boštjan Gorenc – Reformatorji v stripu