7. razred

-Igor Karlovšek – Pobeg in Josip Jurčič – Jurij Kozjak

-Eduard Petiška – Stare grške bajke

-Niko Grafenauer – Skrivnosti in druge izbrane pesniške zbirke

-Mate Dolenc – Kako dolg je čas