ZAKLJUČEK PREŽIHOVE BRALNE ZNAČKE

Kot vsako leto do zdaj, je tudi letos na naši šoli potekala Prežihova bralna značka.

Letos je bralno značko opravilo kar 184 učencev. Od tega je 29 učencev iz 1. razreda, 22 učencev iz 2. razreda, 17 učencev iz 3. razredu, 23 učencev iz 4. razreda, 32 učencev iz 5. razreda, 16 učencev iz 6. razreda, 31 učencev iz 7. razreda, 8 iz 8. razreda ter 6 učencev iz 9. razreda.

Iskrene čestitke vsem bralcem!

Morda pa sta korona in ta poseben čas našim učencem tiskano besedo še bolj približala.